Artikel 1. Inschrijving

1.       Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van je inschrijfformulier voor een strippenkaart voor 10 lessen of losse lessen, met uitzondering van de gratis proefles. De eerste (proef)les is niet bindend.

Artikel 2. Lidmaatschap

2.       De 10-lessen strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.       De 10-lessen strippenkaart is geldig voor 10 lessen van 75 minuten Ashtanga Yoga (Led). De lessen kunnen uitsluitend binnen de gestelde termijn van 12 weken gevolgd worden. Lessen die niet binnen de geldigheidsperiode zijn opgemaakt komen te vervallen.

4.       In iedere les is maximaal plek voor 15 personen. Met een 10-lessen strippenkaart ben je voor 12 weken verzekerd van een plek in de door jou gekozen les.

5.       Na aanschaf van een 10-lessen strippenkaart ben je niet verplicht van te voren aan te geven of je aanwezig bent bij een les.

6.       Bij het volgen van een losse les ben je verplicht je wekelijks in te schrijven voor een les d.m.v. een berichtje naar de docent. Als een les door omstandigheden niet gevolgd kan worden, dien je je uiterlijk 3 uur van te voren af te melden. De docent weet dan hoeveel leerlingen er zullen zijn en kan eventueel andere leerlingen een les laten volgen of in laten halen. Indien niet of te laat wordt afgemeld wordt dit gezien als een gevolgde les en ben je verplicht hiervoor het lesgeld te betalen.

Artikel 3. Betaling

7.       Het lesgeld dient vooraf betaald te worden, dus aan het begin van een les of serie lessen. Dit kan per bank worden voldaan of voor een losse les contant voor aanvang van de les.

8.       Indien je geen gebruik maakt van het recht om lessen te volgen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

Artikel 4. Inhalen

9.       Lessen van een 10-lessen strippenkaart die niet binnen de geldigheidsperiode zijn opgemaakt komen te vervallen en zijn dus niet in te halen.

10.    Bij langdurige ziekte of onverwachte uitval kan je strippenkaart op basis van een doktersverklaring tijdelijk stop worden gezet. De gemiste lessen kunnen dan in overleg op een later moment worden ingehaald.

Artikel 5. Vakantie en ziekte

11.    Op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. De vakantiesluiting zal tijdig (uiterlijk 3 weken van te voren) worden aangegeven.

12.    Bij ziekte of uitvallen van de docent stelt Feelingstrongyoga alles in werking om te zorgen voor een goede vervanging.

13.    Lessen die komen te vervallen wegens vakantiesluiting of ziekte van de docent kunnen tot 3 maanden na de vervallen les worden ingehaald.

Artikel 6. Gezondheid en aansprakelijkheid

14.    Deelname aan de les is op eigen risico. Feelingstrongyoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk letsel of ongeval van de deelnemer. Je wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten.

15.    Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op met je arts voordat je begint met het volgen van yogalessen.

16.    Feelingstrongyoga is niet aansprakelijk voor verlies van en/of beschadiging aan jouw eigendommen voor, tijdens of na de les, in en rondom de studio.

Artikel 7. Wijzigingen

17.    Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. De prijs van een strippenkaart kan per 6 maanden (meestal in april en/of september) worden aangepast. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.

18.    De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt via e-mail op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

Artikel 8. Persoonlijke gegevens en huisregels

19.    Jouw persoonlijke gegevens worden in vertrouwen beheerd en zijn uitsluitend voor gebruik van Feelingstrongyoga. De gegevens worden niet aan derden verkocht of doorgegeven.

20.    Huisregels:

a.       Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. Je kunt schoenen en kleding achterlaten in de kleedruimte.

b.       Waardevolle spullen mogen worden meegenomen in de zaal en op de daarvoor afgesproken plek worden neergelegd.

c.        Alles lessen zijn op blote voeten.

d.       Mobiele telefoon zijn verboden in de les. Moet je toch bereikbaar zijn? Laat dit ten allen tijd voor aanvang van de les even weten aan de docenten.

e.       Het meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.

f.         Je wordt uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les in de zaal verwacht.

g.       Ga respectvol om met jezelf en de andere deelnemers.

21.  Feelingstrongyoga  behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.